Phá dỡ nhà - công trình

Tại các thành phố lớn, công việc phá dỡ nhà gặp rất nhiều khó khăn, trong điều kiện chật hẹp, các h...

Xây dựng Trường Sinh là đơn vị có hơn 20 năm trong lĩnh vực thi công phá dỡ nhà ở, phá dỡ nh...

Phá dỡ công trình là một trong những công việc vô cùng nguy hiểm và có nhiều nguy cơ ản...

Đối với một số công trình, công việc phá dỡ không hề đơn giản, nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp v&ag...

Nhu cầu sửa chữa cải tạo nhà ở của khách hàng ngày càng tăng, đa số quí khách không biết đơn...